Stadgeändring steg 1

Ändrade stadgar börjar gälla från och med 2024. Under 2023 har förslaget till stadgeändring steg 1 lagts fram två gånger. Först lades det fram för den ordinarie föreningsstämman 27 maj och den 21 september togs ytterligare ett beslut av en extra föreningsstämma.

På föreningsstämman deltar SKBs fullmäktigeledamöter, det vill säga representanter från hyresmedlemmarna i varje kvarter och för de köande medlemmarna. Syftet med steg 1 av stadgeändringen är att öka tillflödet av kapital till föreningen och att stadgarna ska stämma överens med ändringar som gjorts i lagstiftning.

Vad innebär stadgeförändringen?

Det här är förändringar i de nya stadgarna:

 • Vi slutar använda begreppet ”bosparande”. I stället kommer det att kallas ”medlemsinsats”.
 • Den obligatoriska medlemsinsatsen höjs från 20 000 kr till 30 000 kr.
 • Det som kallats ”utdelning och/eller emissionsinsats” avslutas och eventuella medel överförs till medlemsinsatsen.
 • Den lägsta upplåtelseinsatsen höjs till 30 000 kr.

Praktiska konsekvenser av stadgeändringen:

 • Alla köande medlemmar behöver betala till den höjda obligatoriska medlemsinsatsen. Den som redan betalt 20 000 kr får betala 1 000 kr/år upp till 30 000 kr. Den som ännu inte betalat upp till 20 000 kr kommer bara att fortsätta betala 1 000 kr/år upp till 30 000 kr.
 • Hyresmedlemmar med upplåtelseinsats på 30 000 kr eller mer behöver inte göra något alls. Av upplåtelseinsatsen flyttas 10 000 kr över till medlemsinsatsen, som därmed går upp från 20 000 kr till 30 000 kr.
 • Hyresmedlemmar med upplåtelseinsats lägre än 30 000 kr eller i det gamla systemet* får betala 1 000 kr/år upp till 30 000 kr.
 • Medlemmar som har utdelning får dessa pengar omförda till medlemsinsats. Det handlar om låga belopp, som högst ca 300 kr/medlem.

Som medlem kan man som tidigare välja att avstå från att betala till medlemsinsatsen. För varje år som man avstår från att betala 1 000 kr till medlemsinsatsen (upp till maxbeloppet 30 000 kr) så förlorar man ett år i turordningen. Det vill säga man förlorar ett års kötid.

*Det gamla systemet med upplåtelseinsatser gällde till och med 2010. Då användes inte medlemsinsatsen som ”delbetalning” av upplåtelseinsatsen. Detta ändrades 2011.

Vad betyder allt det här för dig?

Eftersom de praktiska konsekvenserna beror på många olika saker, så vill vi visa några exempel på hur medlemmar påverkas.

Hur blir det för köande medlemmar?

Amir
(medlem sedan 2024)

Från och med 2024:

 • Medlemsinsats 2024: 2 000 kr

 • Medlemsinsats 2025-2052: 1 000 kr/år

 

Isabell
(medlem sedan 2014)

Före 2024:

 • Bosparande 10 000 kr
 • Ingen utdelning

 

Från och med 2024:

 • Medlemsinsats 2024-2042: 1 000 kr/år

 

Mats
(medlem sedan 1994)

Före 2024:

 • Bosparande 20 000 kr
 • Utdelning: 345 kr

 

Från och med 2024:

 • Utdelningen 345 kr flyttas till medlemsinsats
 • Medlemsinsats 2024: 1 000-345= 655 kr
 • Medlemsinsats 2025-2033: 1 000 kr/år
 

Hur blir det för hyresmedlemmar?

Ruth
(inflyttad 2001 – gamla systemet*)

Före 2024:

 • Bosparande 20 000 kr
 • Upplåtelseinsats 12 880 kr
 • Utdelning: 345 kr

Från och med 2024:

 • Utdelningen 345 kr flyttas till medlemsinsats
 • Medlemsinsats 2024: 1 000-345= 655 kr
 • Medlemsinsats 2025-2033: 1 000 kr/år
 

Roger
(inflyttad 2022 i lgh med insats på 24 612 kr)

Före 2024:

 • Bosparande 20 000 kr
 • Upplåtelseinsats 4 612 kr
 • Utdelning: 345 kr

Från och med 2024:

 • Utdelningen 345 kr flyttas till medlemsinsats
 • Upplåtelseinsats 4 612 kr flyttas till medlemsinsats (Summa medlemsinsats: 24 957 kr)
 • Medlemsinsats 2025-2029: 1 000 kr/år
 • Medlemsinsats 2030: 30 000-29 957= 43 kr
 

Maja
(inflyttad 2012 i lgh med insats på 53 000 kr)

Före 2024:

 • Bosparande 20 000 kr
 • Upplåtelseinsats 33 000 kr
 • Utdelning: 345 kr

Från och med 2024:

 • Av upplåtelseinsatsen flyttas 10 000 kr till medlemsinsats (Summa medlemsinsats: 30 000 kr)
 • Utdelningen 345 kr återbetalas som hyresreduktion under våren 2024
 

*Det gamla systemet med upplåtelseinsatser gällde till och med 2010. Då användes inte medlemsinsatsen som ”delbetalning” av upplåtelseinsatsen. Detta ändrades 2011.

Läs mer om stadgeändringen på Mina sidor

Om du loggar in på Mina sidor kan du läsa mer om stadgeändringen.