Till nyhetsarkivet

Spänstig debatt om blandade bostadsformer

Det var högt i tak när SKB tillsammans med andra bostadsaktörer under årets Almedalsvecka diskuterade vikten av blandade upplåtelse- och bostadsformer med politiker på både nationellt och lokalt plan. Se den filmade debatten här.

Alla i panelen var överens om att vi behöver blanda våra bostadsområden med olika upplåtelseformer för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, minska segregationen och bygga ett gott samhälle som är hållbart på sikt.

 

Vi var inte ensamma om att diskutera frågan om den hållbara staden i Almedalen, det är en fråga som ligger högt upp på agendan hos många. Trots detta byggs det nästan uteslutande bostadsrätter eller hyresrätter i våra svenska kommuner, medan andra bostadsformer som kooperativa hyresrätter, coliving och byggemenskaper både är trendigt och vanligt förekommande i andra europeiska länder.

SKB debatterar

SKB fortsätter att lyfta behovet av kooperativa hyresrätter och blandade upplåtelseformer i ett debattinlägg i Dagens Nyheter

 

Vad kan politiken göra?

En av frågorna som ställdes av moderatorn Sofia Arkelsten var varför vi i Sverige ligger efter och vad politiken kan göra?

Naturligtvis handlar det om att kooperativa hyresrätter, coliving och byggemenskaper är mindre kända upplåtelseformer, och redan där blir det en uppförsbacke. Emma Hult, som är riksdagsledamot och Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson, menade att det i grunden handlar om normer och att vi behöver bryta dessa för att komma åt problemet. Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, var delvis självkritisk och menade att kommunerna måste vara mer lyhörda och titta på nya lösningar istället för att göra som man alltid gjort.

Alla i panelen var eniga om att det både handlar om att öka kunskapen hos de kommunala tjänstemännen samtidigt som politiken behöver visa på mod och vilja.

Eva Nordström, vd SKB, poängterade vikten av att politikerna har en tydlig vision för vilket samhälle de vill ha och hur bostadsområdena ska vara sammansatta för att kunna bygga ett gott samhälle. Samtidigt uppmanade Eva Nordström till att ställa krav på oss bostadsaktörer då vi vill vara med och tar vårt samhällsansvar.

Deltog i samtalet gjorde:

Dennis Wedin (m), Bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad
Emma Hult (mp), riksdagsledamot, Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson och ordförande i civilutskottet
Yves Chantereau, ordförande Equator Fastighetsutveckling
Jonas Häggqvist, vd Colive
Eva Nordström, vd SKB

Samtalet leddes av Sofia Arkelsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto av Johanna Wikström

 

2019-07-05