Till nyhetsarkivet

Spadtag för nya kooperativa hyresrätter i Bromma

Nu har SKB tagit ett spadtag för 114 nya lägenheter i Nockeby, Bromma. År 2022 står de sex flerbostadshusen utmed Drottningholmsvägen klara för inflyttning.

– Husen byggs i fyra våningar med en femte indragen våning, vilket ger en horisontell form som förstärker känslan av stadsvilla. Husen smälter därmed fint in i området och fungerar som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen. Vi bygger också med största respekt till några orubbliga grannar. För samtidigt som vi bygger nytt, bevarar vi områdets gamla hundraåriga ekar och den ovanliga De Geer-moränen från istiden, säger vd Eva Nordström.

Nu har den första bottenplattan gjutits och mer grundläggning som sprängning och pålning ska göras. Här pågår även arbetet med att bygga en ny gata från Åkeshovsvägen och Gustav IIIs väg som ska gå parallellt med Drottningholmsvägen innanför den befintliga cykel- och gångvägen.

Spadtaget för kvarteret Skrönan genomfördes med endast ett fåtal närvarande och spelades in för att föreviga tillfället, se gärna filmen på vår LinkedInsida  eller på Instagram.

Blinkning till funkis

Arkitekturen blir enkel, proportionerlig och tidlös om än med en blinkning till 1930-talets funkisarkitektur, som är vanlig i området. Husen blir putsade i en ljust sandfärgad kulör där fönster och smidesräcken kontrasterar i en varmt bronsfärgad ton.

Bakom och mellan byggnaderna bildas mindre bostadsgårdar med naturkaraktär i direkt anslutning till skogen. Gårdarna mellan husen är på grund av terrängen något upplyfta från gatunivån och ansluter naturligt mot Nockebyskogen.

Med varsin spade på smittsäkert avstånd: Från vänster Eva Nordström, vd SKB, Charlotte Axelsson, ordförande SKB och Fredrik Leo, vd ByggPartner.

Spaden har satts i marken för 114 nya kooperativa hyresrätter i Nockeby, Bromma. Från vänster Eva Nordström, vd SKB, Charlotte Axelsson, ordförande SKB och Fredrik Leo, vd ByggPartner. Foto: Christofer Dracke

2020-11-10