Till nyhetsarkivet

Snart dags för boendes ordinarie medlemsmöten

Mellan den 11 april och 3 maj kommer det att hållas sammanlagt 52 medlemsmöten runt om i SKBs kvarter.

Kallelserna till mötena anslås i husens portar, men finns även att tillgå på respektive kvartersinformationssida under rubriken Mitt boende/Kvartersinformation här på hemsidan.

I år ska förvaltningsenheterna för södra distriktet (söder om Slussen) välja fullmäktige och suppleanter för en mandattid på två år.

Årsredovisningar och motionshäften
Årsredovisningar och motionshäften kommer att distribueras till möteslokalerna i kvarteren. De går också att läsa direkt på SKBs hemsida.
Information om och länkar till årsredovisning och motionshäfte