Till nyhetsarkivet

Snart byggstart i Uppsala

I kvarteret Docenten, Rosendal, bygger vi Uppsalas 123 första kooperativa hyresrätter. Vi planerar att bygga upp till 600 lägenheter i kommunen under de närmaste 10 åren.

— Avtalet med Uppsala kommun skrevs förra året och projekteringen är nu snart färdig. I slutet av sommaren sätter vi spaden i marken, säger Ulf Jonsson, nybyggnadschef på SKB.

Uppsalas nya stadsdel Rosendal ligger söder om Uppsala centrum, med cykelavstånd till centralstationen. Kvarteret Docenten får ett varierande antal – sex till tio – våningar och omfattas av SKBs miljöprogram för nybyggnation. Den uppförs i enlighet med Miljöbyggnad, en svensk certifiering för kvalitet omfattande energi, inomhusmiljö och material. Målet är att ligga under 55 kwh/kvm i uppmätt energianvändning, jämfört med myndighetskravet på 80 kwh/kvm

Inspirationsbild av kvarteret Docenten i Rosendal, Uppsala.

SKB kommer att bygga 123 kooperativa hyresrätter i Rosendal i Uppsala. Bild: AIX Arkitekter

2019-02-12