Till nyhetsarkivet

SKBs 98e föreningsstämma genomförd

Tisdag den 27 maj var det så dags för SKBs 98e föreningsstämma i Metropol Palais på Sveavägen. I den anrika konferenslokalen hade 94 röstberättigade medlemmar samlats tillsammans med fullmäktigesuppleanter, motionärer, styrelse, valberedning, hyresutskott samt SKB-anställda.

Stämman inleddes med att SKBs ordförande Lars Rådh hälsade alla välkomna och att VD Henrik Bromfält berättade kort om det gångna året. Därefter var det dags för sedvanliga årsmötesärenden som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner av 2013 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarfrihet och arvoden bestämdes.

 

Val

Under stämman förrättades val av ordförande, ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse. Dessa följdes av val av revisorer samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning. Läs mer om de val som förrättades på stämman »

 

Motioner

Efter att valen avslutats var det dags för behandling av motioner. I år blev det en riktig långkörare med sammanlagt 69 motioner som skulle behandlas. Vissa motioner klubbas igenom relativt snabbt, medan andra föranleder mycket debatt och diskussion. För samtliga motioner bifölls styrelsens förslag. Ladda ner 2014 års motionshäfte » (inloggning krävs)

 

Avtackning

Efter drygt tre och en halv timma avslutades stämman med att vd Henrik Bromfält avtackade styrelsesuppleanten Lars Carlsson för hans engagemang i SKBs styrelse under många år.