Till nyhetsarkivet

SKBs andra bilpool på plats

Vi har gjort plats för ytterligare en bilpool för att tillsammans med de boende minska vår klimatpåverkan. Två bilar utgår nu från våra bostadskvarter i Björkhagen.

Sedan tidigare har vi en bil på plats i kvarteret Glottran i Årsta. Efter ett halvårs användande har den visat sig vara uppskattad av våra boende och väl nyttjad även av andra i närområdet. Därför undersöker vi fler platser och möjligheter att inrätta ytterligare bilpooler.

Bilpool för alla

Senast har alltså turen kommit till Björkhagen. Två lämpliga parkeringsplatser som ursprungligen hörde till en lokal i området har kunnat användas för uppställning av bilarna. De boende har uppskattat att kunna boka och nyttja dessa bilar i sitt område. De två bilpooler som nu finns hos SKB är båda samarbeten med Kinto, så de är inte begränsade till enbart våra boende medlemmar, utan är öppen för alla.

Vi hoppas och tror att detta kommer att bli en bekväm och hållbar lösning för de av våra medlemmar som inte vill ha egen bil eller behöver en andrabil då och då.

Två poolbilar parkerade i Björkhagen.

Med bilpool vill vi skapa förutsättningar för medlemmar som vill ta ett litet grönt steg genom att dela bil med sina grannar i närområdet. Foto: SKB

2022-02-09