Till nyhetsarkivet

SKB vann Branschindex Bostäder 2011!

SKB har utsetts till det bostadsföretag i Sverige (i storleksklassen 2 0009 000 lägenheter) som har den högsta förvaltningskvalitén.

 

Vid den stora fastighetskongressen Business Arena Stockholm den 22 september utdelades pris till de bostadsföretag i Sverige, som har högst förvaltningskvalitet. Resultaten baseras på en kundundersökning, Branschindex Bostäder, där över 8 000 bostadshyresgäster i hela landet tillfrågades.

 

Mätningen omfattar Serviceindex (det vill säga Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs) och Förvaltningspolicy. Förvaltningspolicy mäter frågor om lägenhetens temperatur, utrustning och underhåll, miljö, tvättider och trapphusens underhåll. Sammanvägningen av Serviceindex och Förvaltningspolicy kallas alltså Förvaltningskvalitet.

 

SKB fick 1a pris som det företag i storleksklassen 2 000–9 000 lägenheter, vars hyresgäster gett sin hyresvärd det högsta betyget. Det är extra roligt att kunna konstatera att SKB har det allra högsta värdet på Förvaltningskvalitet av alla deltagande bostadsföretag, oavsett storlek.

 

Övriga vinnare var AB Gavlegårdarna i storleksklassen över 9 000 lägenheter samt Botrygg Bygg AB och Stiftelsen Överkalixbostäder, som delade förstapriset i klassen upp till 2 000 lägenheter.

 

SKBs VD Henrik Bromfält och förvaltningschef
Claes Göthman tar emot priset för bästa för-
valtningskvalitet. Prisutdelare var Hyresgästföre-
ningens ordförande Barbro Engman.