Till nyhetsarkivet

SKB förvärvar mark i Ursvik

SKB har förvärvat byggklar mark av NCC i den nya stadsdelen Ursvik i Sundbybergs stad.
Marken kan bebyggas med cirka 130 lägenheter. Fastställd detaljplan finns, varför byggstart skulle kunna ske redan under 2011.