Till nyhetsarkivet

SKB får starkt kreditbetyg av Standard & Poor’s

Vi har fått det långsiktiga kreditbetyget AA- med stabil utsikt av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.
Det kortsiktiga kreditbetyget är satt till A-1+ och på den nordiska ratingskalan erhöll SKB en K-1. Båda innebär högsta möjliga rating.

Kreditvärderingen är ett led i SKBs översyn av den finansiella strategin. Standard & Poor’s positiva bedömning av SKBs kreditvärdighet visar på SKBs starka kapacitet att möta sina finansiella förpliktelser, såväl på lång som på kort sikt.

Vi skickade ut ett pressmeddelande om detta igår och där uttalade sig vd Henrik Bromfält enligt följande:

– Det är naturligtvis roligt att vi har erhållit ett så pass starkt kreditbetyg. Det kommer att stärka SKBs upplåningsmöjligheter för framtida bostadsbyggande ytterligare, säger vd Henrik Bromfält.