Till nyhetsarkivet

SKB får markanvisning i Kista äng

SKB har fått en ny markanvisning i Kista Ääng. Området ligger strax norr om Kista centrum inom gångavstånd från Kista tunnelbanestation. Stockholms stads exploateringsnämnd beslöt vid sitt sammanträde den 12 juni att anvisa det aktuella markområdet till SKB.

Projektet bedöms kunna innehålla cirka 170 lägenheter i varierande storlekar. Planarbetet har inletts nu under hösten 2014 och byggstart är planerad till 2017.

Kista är ett av de mest intressanta kommande bostadsområdena som planeras i Stockholm. Där planeras för mellan 3 000 och 4 000 nya bostäder vid Kista Gård, Kistahöjden, Kista äng, med flera områden. Det kommer att byggas både lägenheter, radhus och fristående småhus.

Om Kista på Stockholms stads hemsida »

Kista Äng