Till nyhetsarkivet

SKB bygger nytt på Värmdö och Lidingö

SKB har vunnit markanvisningstävlingar på både Värmdö och Lidingö, vilket resulterar i totalt omkring 240 nya bostäder de närmaste åren.
– Det känns otroligt bra att SKB nu får möjligheten att bygga kooperativa hyresrätter i två nya kommuner, Lidingö och Värmdö. Det är efterfrågat av våra medlemmar och ligger helt i linje med SKBs ambition att bygga 1 000 nya lägenheter på fem år, säger Eva Nordström, vd för SKB.

Rudboda på norra Lidingö
SKB och ÅWL Arkitekter vann markanvisningstävlingen om att få bygga i Rudboda på norra Lidingö. De tolv inkomna förslagen bedömdes efter tre kriterier: gestaltning, ekonomi samt miljö- och hållbarhet. SKB vann med motiveringen ”tidlös arkitektonisk karaktär av hög kvalité som hör hemma i Rudboda”.

Projektet består av drygt 150 lägenheter i tre huskroppar. Nu startar detaljplanearbetet och byggstart beräknas till år 2018.

Porslinskvarteren i Gustavsberg på Värmdö
Villeroy & Boch Gustavsberg AB flyttar sin produktion av sanitetsporslin till en annan del av Gustavsberg och Värmdö kommun tar tillfället i akt att omvandla fabriksområdet till en ny stadsdel med 1 400 bostäder.

Av de totalt 15 inkomna anbuden till markanvisningstävlingen som utlystes av Värmdö kommun har SKB tilldelats en byggrätt på omkring 7 800 kvm, vilket kommer att ge plats åt cirka 90 lägenheter. Byggstart blir redan 2016.

Rudboda på Lidingö, en visualisering från tävlingen tagen från Lojovägen med korsningen i ryggen. Illustration: ÅWL Arkitekter

Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn på Värmdö, SKBs kvarter är inringat