Till nyhetsarkivet

SKB vill att regeringen bjuder in till fler bostadssamtal

I en debattartikel som publicerats hos Fastighetsnytt och Byggindustrin, uppmanar vi regeringen att genomföra nya samtal. Det finns en mångfald av bostads- och upplåtelseformer som växer och som måste tas tillvara och bli lyssnade på när byggandet viker.

Regeringens oro över att bostadsbyggandet går ner, gjorde att man bjöd in branschen till ett byggsamtal och det tyckte många var bra, så även vi på SKB. Men det behövs fler samtal. För bland bostadsföretagen, som står närmast de boende, fanns endast de två traditionella upplåtelseformerna representerade; bostadsrätt och hyresrätt.

Vårt inspel till regeringen är att bjuda in till ett nytt bostadssamtal där man också lyssnar på oss som representerar de andra upplåtelse- och bostadsformerna. Detta för att våga se bortom det traditionella och våga bygga annat än bara bostadsrätter och hyresrätter.

Läs vår debattartikel i Fastighetsnytt och i Byggindustrin

Projektledarna Jasmina och Linnea på SKBs byggplats i Hagastaden.

I 104 år har vi byggt kooperativa hyresrätter, som är en blandning mellan bostadsrätt och hyresrätt. Foto: Karin Alfredsson

2020-02-27