Till nyhetsarkivet

Vi välkomnar nya styrelseledamöter

SKBs ordinarie föreningsstämma har valt in två nya ledamöter i styrelsen, Per Forsling och Filippa Drakander. Båda har erfarenhet från så väl fastighetsbransch som föreningsverksamhet.

Filippa Drakander är associate director på Newsec Advisory, som arbetar med fastighetsrådgivning. Filippa har med sig ett kunnande om bland annat föreningsfrågor, medlemsengagemang, hållbarhet och digitalisering.

– Jag har valt att engagera mig i SKB för att jag tycker att det är en mänsklig rättighet att ha en bostad och vi behöver jobba tillsammans för att fler ska få det. Och också för att kunna påverka sitt boende, precis på det sätt som SKB arbetar, säger Filippa.

Per Forsling är chef för teknik och verksamhetsutveckling på Jernhusen AB och har erfarenhet från flera uppdrag i fastighetsbranschen. Inte bara från förvaltning, utan också från branschorganisationer och föreningsliv.

– Jag blev genuint jätteglad när jag fick frågan om att engagera mig i styrelsen för SKB. Föreningen är ett smycke i fastighetsbranschen. Jag har följt SKB under väldigt många år och har alltid varit imponerad och inspirerad av arbetet som görs i SKB, säger Per.

Charlotte Axelsson valdes om till styrelseordförande, samtidigt som styrelseledamöterna Sune Halvarsson, Anders Widerberg och Anna Hållén avtackades.

Per Forsling och Filippa Drakander, nya ledamöter i SKBs styrelse 2023.

Per Forsling och Filippa Drakander har blivit invalda i SKBs styrelse. Foto: baraBild

2023-06-07