Till nyhetsarkivet

SKB utsedd till ankarbyggherre i Nacka

SKB har utsetts av Nacka kommun till ankarbyggherre för den första etappen av stadsutvecklingsområdet i Henriksdal. Samtidigt har vi tilldelats en markanvisning som innebär att Nacka får 100 nya kooperativa hyresrätter.

Som ankarbyggherre ska SKB ta fram en detaljplan tillsammans med kommunen, bistå med kompetens samt säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande för området.

– Vi är mycket glada att med fokus på långsiktighet ta rollen som ankarbyggherre i attraktiva Nacka och få bidra med stöd och kunskap för en hållbar stadsutveckling. Det är extra glädjande att vi också ska bygga 100 kooperativa hyresrätter, säger Eva Nordström vd SKB.

– Jag är väldigt glad att så många företag vill vara med och göra Nacka trevligare och det finns stor efterfrågan på både radhus och hyresrätter. Vi har aldrig fått in så många anbud i en markanvisningstävling tidigare, så uppenbarligen lockar den framtidstro som finns hos oss, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka och avslutar:

– SKB är en stabil aktör, har en utvecklad förvaltning, bygger fastigheter för att hålla länge och kan tillföra viktiga erfarenheter från tidigare projekt som ankarbyggherre. Den kooperativa hyresrätten är också en intressant upplåtelseform som ännu inte är så representerad i Nacka.

Genom byggandet av 100 kooperativa hyresrätter, får Henriksdal en ny upplåtelseform och en varierad och nyskapande bebyggelse. Med höga krav på arkitektur och kreativitet ska byggnationen utformas med respekt för befintlig bebyggelse och natur, samtidigt som den ska tillföra något nytt i stadsbilden.

Utsikt från stadsutvecklingsområdet Henriksdal i Nacka, man kan se Globen på långt avstånd.

Utsikt från stadsutvecklingsområdet Henriksdal i Nacka, där SKB är ankarbyggherre och ska bygga 100 kooperativa hyresrätter. Foto: stillbild (CC BY-SA 2.0)

Kvarnholmsbron i Nacka fotograferad i mörker, med blå dekorationsbelysning.

Kvarnholmsbron i Nacka. Foto: Fredrik Hjerling

2019-10-29