Till nyhetsarkivet

SKB står fortsatt stadigt i en skakig värld

2022 blev ett år med stora förändringar, både nationellt och internationellt. I en orolig omvärld med ökade energikostnader, inflation och stigande räntor står vi stadigt och fortsätter att utveckla verksamheten.

Vid summeringen av 2022 är den finansiella ställningen fortsatt stark med en omsättning på 841 (812) miljoner kronor och ett överskott på 132 (146) miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet på SKBs fastigheter var vid årets slut 28 miljarder kronor.

– Även om läget i vår omvärld är allvarligt är jag trygg, och det kan även våra medlemmar och samarbetspartners vara. Föreningen drabbas som alla andra av högre kostnader, men är finansiellt förberedd för nytt konjunkturläge, mycket tack vare vår upplåtelseform. Vi har arbetat långsiktigt och hållbart i över 100 år och fortsätter att bygga och utveckla verksamheten, säger vd Ingrid Gyllfors.

Nu har SKB 147 fastigheter med 8 355 kooperativa hyresrätter. Under 2022 inleddes byggnationerna av två̊ nya kvarter och i Bromma invigde vi kvarteret Skrönan med 114 lägenheter.

SKB investerar i energieffektiva fastigheter

Med fastigheter som har flera innovativa tekniska hållbarhetslösningar, som avloppsvärmepumpar och tvättmaskiner med avjoniserat vatten, tar vi ytterligare steg framåt i vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Det gjorde bland annat att SKB i oktober för andra gången fick finansiering från Europeiska Investeringsbanken (EIB) för att bygga nya lågenergihus.

– Lånet är ett kvitto på att vårt arbete givit resultat. Vi fortsätter att minska vår energianvändning, samtidigt som vi är noga med materialvalen. Med vårt långa tidsperspektiv har vi alla möjligheter att ligga i framkant, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Det nya lånet från EIB på 800 miljoner kronor ska finansiera energieffektiva bostadsfastigheter i två nyproduktionsprojekt, kvarteret Ananasen på̊ Södermalm med 153 lägenheter och kvarteret Torshamn i Kista med 152 lägenheter. Energiförbrukningen i fastigheterna kommer att ligga under 55 kWh per kvadratmeter och år, vilket är cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

Återigen bäst i Sverige

För nionde gången fick SKB motta priset Kundkristallen, den här gången för ”Högsta produktindex” bland bostadsföretag i Sverige. Det baseras på̊ hyresmedlemmarnas åsikter om hur hyresvärden tar hand om fastigheten, är mån om de boende och om de kan rekommendera värden till andra.

– Vi är väldigt stolta över att få det här priset, eftersom det visar att våra boende medlemmar uppskattar det dagliga arbetet som medarbetarna gör. Under 2022 har vi fått ännu fler medlemmar och vi vet att vi behöver arbeta aktivt för att bibehålla och fortsätta att förbättra våra fina resultat, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB.

Här läser du SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2022.
Här läser du mer om SKBs nyproduktion av kooperativa hyresrätter.

Kvarteret Skrönan i Nockeby.

SKB har en fortsatt stark finansiell ställning, med en omsättning på 841 miljoner kronor 2022. Foto: baraBild

2023-04-03