Till nyhetsarkivet

SKB ska vara fossilfritt 2030 – deltar i SABOs klimatinitiativ

Vi driver ett aktivt hållbarhetsarbete där energianvändningen är ett prioriterat område. Därför har SKB nu skrivit under SABOs klimatinitiativ, där målsättningen är att de bostadsföretag som deltar ska vara fossilfria senast år 2030, samtidigt som energianvändningen ska minska med 30 procent.

SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) klimatinitiativ är ett upprop i syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

– Vi har valt att skriva under uppropet av flera anledningar. Bostäder och service står för hela 40 procent av Sveriges totala energianvändning, så de energieffektiviseringar som vi i branschen kan åstadkomma gör en stor skillnad. Genom att jobba tillsammans och inspirera varandra är jag övertygad om att vi kan komma längre än om var och en arbetar på sitt håll, säger Eva Nordström, vd SKB.

Som Parisavtalet

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet, där alla företag som deltar kan sätta egna mål som redovisas öppet inom initiativet. Ambitionen är att alla deltagare tillsammans uppnår det övergripande målet.

SKB har sedan lång tid ett aktivt miljö- och klimatarbete. Där har företaget prioriterat ett antal områden; hållbar energianvändning och användning av vatten, sund inomhusmiljö, miljöeffektiv avfallshantering, kemikalier i förvaltning och byggande, samt miljöeffektiva transporter.

– Vi har redan kommit en bra bit på väg i vårt hållbarhetsarbete, men vi behöver fortsätta på den vägen. Jag är säker på att vi både kan dela med oss av våra erfarenheter och lära nytt genom att delta i klimatinitiativet, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef.

SKB har tidigare deltagit i projektet Skåneinitiativet, som även det drevs av SABO och som innebar att företagen som deltog skulle sänka sin energianvändning med 20 procent från år 2007 till år 2016.

– Det var ett framgångsrikt projekt som visar på kraften i att sätta upp gemensamma mål och samverka över företagsgränser. Det är med gemensamma krafter vi kommer att lyckas få stopp på klimatförändringarna, avslutar Johan Jarding.

Ett barn sitter på en fönsterbänk och tittar ut från kvarteret Muddus.

Foto: Karin Alfredsson

2018-11-29