Till nyhetsarkivet

SKB del av prisnominerade Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen är nominerat till årets planpris av Sveriges Arkitekter. Som ankarbyggherre tar SKB ett större ansvar i den del av Fokus Skärholmen som kommer att byggas längs Skärholmsvägen och runt foten av ”Skärholmsberget”.

Projektet Fokus Skärholmen är en bostadssatsning i Stockholm med mål att tillföra stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng med totalt 4 000 nya bostäder inom en tioårsperiod.

Fokus på barnperspektivet

Juryn till Planpriset 2019, som delas ut vid Arkitekturgalan 10 mars, motiverar nomineringen av Fokus Skärholmen bland annat så här:

”Fokus Skärholmen visar styrkan i förvaltningsövergripande processer som går bortom enskilda planarbeten. Här används bostäder som startmotor för stadsutveckling i processer som betonar dialog i lokalt förankrade projekt. Fokus på barnperspektivet märks bland annat via integrerade barnkonsekvensanalyser och att tidigt kunna säkerställa adekvata skol- och förskolegårdar. Att kombinera marknadsdriven stadsbyggnad med kommunens lägesskapande visioner är både socialt och ekonomiskt hållbart.”

SKB är ankarbyggherre i Skärholmsdalen

Projektet leds av Stockholms stad och vår roll som ankarbyggherre är en stödfunktion till kommunen. Vårt ansvar är att företräda kommande byggbolags intressen i det anvisade området och att säkerställa genomförandet av detaljplanen fram till dess samråd. Det omfattar också att säkra de blivande fastighetsägarnas perspektiv, från till exempel utformning, boendekvalitéer och social hållbarhet till produktionsekonomi och förvaltningsmässighet. Utöver det ska vi även bygga nya lägenheter.

Våra bostäder kommer att byggas längs Skärholmsvägen och runt foten av ”Skärholmsberget”, en del av Skärholmen som omfattar cirka 900 nya bostäder, samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor.

Läs mer om Planpriset 2019 och juryns motivering i sin helhet här

Läs mer om våra planerade bostäder i Skärholmsdalen här

Inspirationsbild av det planerade kvarteret Skärholmsdalen i Skärholmen

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

2020-01-24