Till nyhetsarkivet

SKB-kunskap för fullmäktige, kvartersråd med flera

Till dig som är kvartersrådsledamot, fullmäktig eller har annat förtroendeuppdrag i SKB och vill veta mer om föreningen inbjuder vi till två informationsträffar med SKB-kunskap.

Den första träffen vänder sig till alla förtroendevalda i SKB och den andra träffen till kvartersråden. Utbildningen riktas både till nyvalda ledamöter och till förtroendevalda som vill friska upp sin kunskap om föreningen.

Vi startar med en lättare förtäring kl 17.30 och programmet pågår sedan mellan
kl. 18.00 – ca 21.00. Platsen är SKBs huvudkontor på Drottningholmsvägen 320 i Abrahamsberg.
 

Träff 1 – Allmänt om SKB – Torsdag den 29 september

• Inledning av VD Eva Nordström
• SKBs historik
• Det aktuella regelverket, lag och SKBs stadgar
• Avdelningar, personal och arbetsuppgifter
• Föreningsorganisationen samt fullmäktiges roll och ansvar
• Fastighetsekonomi, investering, finanser
 

Träff 2 – Kvartersrådens verksamhet – Onsdag den 26 oktober

• Kvartersrådens roll och ansvar i SKB
• Kvartersrådens egen ekonomi
• Kvartershemsidorna
• Förvaltningens ekonomi; skötsel och underhåll, budgetprocessen, planerat underhåll
 
Anmälan sker digitalt via länkarna nedan:
Träff 1 den 29 september: www.skb.org/fortroendevald (sista anmälningsdag 22 september)
Träff 2 den 26 oktober: www.skb.org/kvartersrad (sista anmälningsdag 19 oktober)