Till nyhetsarkivet

SKB köper 42 tomträtter av Stockholms stad

Det slutliga beslutet att SKB köper loss 42 av sina 94 tomträtter i Stockholms stad har nu fattats av kommunfullmäktige. Friköpet innebär att vi får en bättre balans mellan den ägda och hyrda marken. Den totala affären hamnar på 1,1 miljard kronor.

SKB har funnits på Stockholms bostadsmarknad i över hundra år och har idag 145 fastigheter i Stockholms län. Tidigare i år avgjorde Exploateringsnämnden vår ansökan om friköp och i och med fullmäktiges beslut har vi förvärvat 42 av de 94 tomträtterna.

Fastigheterna är byggda mellan 1939 och 2004 och finns både i innerstaden och ytterstaden. Den totala affären ligger på 1,1 miljard kronor.
– SKB är en evighetsförvaltare, det betyder att vi aldrig säljer de fastigheter som vi bygger. Genom friköpet uppnår vi en bättre balans mellan det hyrda och ägda marken. Tomträtten som verktyg är dock alltid en förutsättning för vår nyproduktion, säger vd Eva Nordström.

SKB har i uppdrag att bygga, hyra ut och förvalta kooperativa hyresrätter till sina medlemmar. Under 2019 påbörjas byggnation av ytterligare 350 lägenheter.
– Friköpet är initialt en stor investering, men det ger oss en starkare kontroll både på marken som våra hus står på och på kostnadsutvecklingen förknippade med dessa, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Hållbar stadsutveckling

Idag finns det cirka 1 miljon bostadsrättslägenheter och drygt 1,4 miljoner hyreslägenheter i Sverige. I Stockholm ser fördelningen annorlunda ut med fler bostadsrätter än hyresrätter. Antalet kooperativa hyresrätter, som är ett mellanting mellan traditionell bostadsrätt och hyresrätt, är fortfarande mycket begränsat i Sverige, men vanligare i andra länder.

– Vår övertygelse är att den kooperativa hyresrätten har en viktig roll att fylla för en hållbar stadsutveckling, säger Eva Nordström och avslutar:
– Upplåtelseformen är socialt hållbart utifrån flera aspekter där mycket handlar om medlemmarnas engagemang. Ekonomiskt är den hållbar då överskottet återinvesteras, vilket gör att vi kan bygga i såväl låg- som högkonjunktur.

Kvarteret Markpundet i Åkeslund i Bromma

Kvarteret Markpundet i Bromma hör till de 42 tomträtterna. Foto: Karin Alfredsson

2019-05-28