Till nyhetsarkivet

SKB kallar fullmäktige till extra föreningsstämma

Stämman kommer att äga rum måndag den 20 juni kl 18.00 i Norra Latin, musiksalen.

Skriftlig kallelse skickas till ut till fullmäktige under vecka 22.

I nedanstående dokument finner du kallelsen samt bilagor.
Kallelse
Dagordning
Arbetsordning
Styrelsens förslag till beslut
Skrivelse från fullmäktige om att kalla till extra föreningsstämma
Frågor om styrelsens förvaltning av SKB
Anmälan till talarlistan

Denna information finns även på sidan Föreningsstämma