Till nyhetsarkivet

SKB har minskat energianvändningen med 20 %

Uppvärmningen motsvarande 1 500 lägenheter, så mycket har SKB minskat sin totala energianvändning sedan 2007. Reducerad energianvändning är ett prioriterat område för SKBs miljöarbete.

SKB bedriver sin verksamhet med stort fokus på miljö- och klimatfrågor. Dels för att hyresmedlemmarna ska trivas, samt uppleva boendet som tryggt, miljövänligt och med hög servicenivå, och dels för att ta ett samhällsansvar för hållbar utveckling. Nära 16 miljoner kWh motsvarande uppvärmningen av 1 500 lägenheter har SKB sparat.
– SKBs målmedvetna arbete inom miljöområdet samt ett förändrat arbetssätt internt ger nu tydliga resultat, säger Björn Magnusson, teknisk chef och tillägger:
– Vi fortsätter att arbeta enligt SKBs miljöplan med konkreta åtgärder och för fortsatt höga hållbarhetsmål.

Åtgärder för energieffektivisering har omfattat miljöbyggnadsprojekt som till exempel kvarteret Tältlägret i Fruängen, Muraren i Täby samt Tant Gredelin och Tant Brun i Bromma. Det har också omfattat specifika energisparprojekt i befintliga fastigheter som till exempel värmeåtervinning av frånluft, tilläggsisolering av fasader, fönsterbyten och injustering av värmesystem.

SKB fortsätter att bygga energieffektiva hus, exempelvis nyligen inflyttade kvarteret Muddus i Norra Djurgårdsstaden och kvarteret Basaren som just nu byggs på Kungsholmen.

Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen, anslöt sig SKB år 2011 också till projektet Skåneinitiativet som startades av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Projektet innebär att de bostadsbolag som deltar, ska minska energianvändningen med 20 procent mellan 2007 till 2016. Inför det avslutande året, ligger genomsnittet för de 105 deltagande bostadsföretagen på 17 procent.
Läs mer

Energi- och klimatdata 2007-2015

Diagram