Till nyhetsarkivet

SKB går före med jämställt ledarskap

Vår ledning har en jämställd representation, både när det gäller styrelse och ledningsgrupp. I styrelsen sitter 44% kvinnor och ledningsgruppen har 57% kvinnor. Det är siffror som står sig bra mot flera undersökningar om representation inför internationella kvinnodagen den 8 mars.


– Hållbarhet och ansvarstagande är självklara prioriteringar för oss och dit hör jämställdhet. Att SKB har en jämställd ledning och generellt sett även arbetar för att öka andelen kvinnliga medarbetare inom mansdominerade yrkesroller är viktigt. Inte minst för oss som verkar i bostadsbranschen, säger vd Eva Nordström.

Kooperativa företag har genomgående en bättre, mer jämställd representation än andra företag, enligt en ny rapport från Svensk Kooperation. Av de 100 största kooperativa företagen har 25 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för aktiebolag är 9 procent.

World Economic Forum har granskat svenska bolagsstyrelser i rapporten Global Gender Gap Report 2020 och konstaterar där att snittet för Sverige är 36,3% kvinnor.

Läs rapporten från Svensk Kooperation här

Läs Global Gender Gap Report 2020 här

SKBs projektledare på byggarbetsplats.

SKB arbetar för att öka andelen kvinnliga medarbetare inom de mansdominerade yrkesrollerna. Foto: Karin Alfredsson

2020-03-06