Till nyhetsarkivet

Utökat samarbete med Läxhjälpen i Husby

Under coronapandemin har Läxhjälpen varit extra viktig och nu utökar vi samarbetet för att hjälpa fler elever. SKB har 500 lägenheter i Husby och Tensta, där vi sedan 2017 har samarbetat med Läxhjälpen för att ge högstadieelever på Husbygårdsskolan stöd i att nå gymnasiebehörighet.

– Vi vill vara en aktiv samhällsbyggare och Läxhjälpen är en konkret insats som gör att fler elever når gymnasiebehörighet vilket också bidrar till närområdets positiva utveckling, säger vd Eva Nordström.

De utvärderingar som Läxhjälpen har gjort visar att stödet ger tydligt resultat. Under läsåret 2019/2020 fick 77,8 procent av eleverna i nian som fått läxhjälpsstöd behörighet till gymnasiet. Motsvarande siffra för elever utan stöd var 66,9 procent. Samarbetet mellan SKB och Läxhjälpen löper nu på två år och omfattar en grupp om 16 elever.

– Vi är mycket glada över samarbetet med SKB som medför att fler elever får ta del av läxhjälpsprogrammet i Husby. Under det senaste året ser vi ett ännu större behov än tidigare av stöd för elever som ligger längst ifrån att nå målen, säger Henrik Szabo, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen.

En skolelev får hjälp med läxorna av en frivillig från Stiftelsen Läxhjälpen.

SKB stöder läxhjälpsprogrammet som bidrar till att fler klarar grundskolan med gymnasiebehörighet. Foto: Läxhjälpen/Carl Hjelte

2021-08-23