Till nyhetsarkivet

SKB, första svenska bostadsföretaget att finansieras av Europeiska Investeringsbanken

EIB inleder ett samarbete med SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, genom att låna ut 550 miljoner kronor. Det är första gången som EIB direkt finansierar projekt hos ett svenskt bostadsföretag. Lånet ska användas till fyra miljöklassade nyproduktionsprojekt i Stockholmsregionen.

– Vi är mycket nöjda att stödja SKB i sitt långsiktiga arbete att skapa hållbara och miljövänliga bostäder i huvudstadsregionen, säger Alexander Stubb, vice president EIB, och tillägger:
– Det för oss ett steg närmare ett grönare samhälle, mindre beroende av fossila bränslen.

De fyra nyproduktionerna som lånet ska användas till kommer att byggas i Stockholms stad – på Kungsholmen, i Bromma och i Kista, samt i Gustavsberg på Värmdö.

Sammanlagt handlar det om 349 lägenheter med beräknad inflyttning 2018 till 2021. De nya bostadsfastigheterna blir lågenergibyggnader med en energiförbrukning under 55 kWh per kvadratmeter och år vilket ligger 25 kWh under det svenska myndighetskravet. Att minska energianvändningen är ett av flera prioriterade miljöområden inom SKBs hållbarhetsarbete.

– Att EIB väljer oss som första bostadsföretag att samverka med, ser vi som en kvalitetsstämpel för vår verksamhet. Det är ett mycket konkurrenskraftigt och långfristigt lån och ett bra sätt för oss att ytterligare bredda vår finansieringsbas. Att den här typen av upplåning dessutom främjar gröna investeringar är något som stärker oss och vårt varumärke, säger Joakim Wernersson, finanschef SKB.

Det här är EIB i korthet
Europeiska Investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt hållbara investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2016 investerade EIB cirka 1,7 miljarder euro i lån till svenska projekt. Klimatåtgärder är av högsta prioritet för EIB. Hittills i år har banken finansierat två kommersiella fastigheter, så kallade ”nära-nollenergibyggnader” i Stockholm och Göteborg. Syftet är att stödja den svenska regeringens strategi för utveckling av denna typ av byggnader. Läs EIBs pressmeddelande

Finanschef Joakim Wernersson och vd Eva Nordström, SKB

2017-10-27