Till nyhetsarkivet

SKB åter nominerat till Sveriges bästa hyresvärd

Vi är nominerade till bostads- och fastighetsbranschens utmärkelse Kundkristallen och deltar i klassen Högsta Serviceindex för företag med mellan 3 000 och 8 999 lägenheter. Nomineringen innebär att SKB har ett av Sveriges tre högsta serviceindex i sin klass. Företagen som är nominerade har genom en boendeenkät blivit utsedda av de boende själva.

– Det känns fantastiskt att vi är nominerade igen, säger förvaltningschef Claes Göthman. Med egna fastighetsskötare ute i kvarteren och tillsammans med våra hantverkare, drifttekniker och övrig personal, håller vi en jämn och hög servicekvalitet. Vi strävar alltid efter att bli bättre; det måste man när perspektivet är evighetsförvaltning.

Vi har genomfört boendeenkäten vartannat år sedan 2006 och har blivit nominerade till  Högsta Serviceindex varje gång, totalt sju gånger. Priset kommer att delas ut den 7 februari på Benchmark Event i Stockholm, som samlar de privata och kommunala bolag i Sverige som under 2018 genomfört hyresgästundersökningar tillsammans med AktivBo.

Här kan du läsa mer om boendeenkäten.

SKB-medarbetare jobbar med rabatt och grusyta vid kvarteret Maltet.

SKB har genomfört boendeenkäten vartannat år sedan 2006 och har blivit nominerade till Högsta Serviceindex varje gång, totalt sju gånger. Foto: Karin Alfredsson.

2019-01-11