Till nyhetsarkivet

SKB är utsedd till ankarbyggherre i Skärholmen

SKB ska bygga upp till 150 lägenheter i området södra Skärholmsvägen och samtidigt ta ett större ansvar som ankarbyggherre i denna del av Skärholmen som omfattar 850 nya bostäder. Projektet Fokus Skärholmen är en bostadssatsning i Stockholm med mål att tillföra stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng med 4 000 nya bostäder inom en tioårsperiod.

SKBs roll som ankarbyggherre är en stödfunktion till Stockholms stad. Det är ett nytt arbetssätt som prövas där SKBs ansvar är att företräda kommande byggbolags intressen i det anvisade området och samtidigt säkerställa genomförandet av detaljplanen fram till samråd. Det omfattar också att säkra de blivande fastighetsägarnas perspektiv från till exempel utformning, boendekvalitéer och social hållbarhet till produktionsekonomi och förvaltningsmässighet. Utöver det ska SKB även bygga mellan 100–150 nya lägenheter.

– En viktig målsättning i vårt uppdrag från Stockholms stad, är att utveckla området med fokus på social hållbarhet med livet i staden, medborgarinflytande och långsiktighet, säger Johan Jarding, nybyggnadschef på SKB.

Stockholms stad exploateringskontor fick i somras in ett 30-tal ansökningar från olika byggbolag där totalt fem utsågs till rollen som ankarbyggherre. Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som leds av Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret där stadens ambition är att öka bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

För mer information se Stockholms stad sida om Skärholmen

Bilden är från Stockholms stads webbsida om Fokus Skärholmen

Bilden är från Stockholms stads webbsida om Fokus Skärholmen

2016-12-22