Till nyhetsarkivet

Samarbete för trygghet och trivsel

Alla hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sin boendemiljö. Därför har alla SKB-kvarter blivit trygghetsbesiktade. Vi har också aktiva samarbeten i våra stadsdelar, där trygghetsvandringar är ett viktigt verktyg.

Vid en trygghetsvandring träffas representanter för fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende och samtalar om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Tillsammans går vi en förplanerad slinga genom ett område, för att avgöra var det finns risker för otrygghet. Trygghetsvandringen är ett sätt att titta på ett område utifrån behov av trygghet och säkerhet, men det handlar inte bara om vilka eventuella fysiska förändringar som kan bli konkreta resultat av vandringen. Dialogen mellan boende och förvaltare är minst lika viktig. Oftast arrangeras trygghetsvandringen av den lokala fastighetsägarföreningen.

Långsiktigt arbete i fastighetsägarföreningar

Fastighetsägarföreningar är ideella föreningar som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i respektive stadsdel för att områdena ska vara trygga och trivsamma. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med stadsdelsförvaltning och polis. SKB är medlem i flera fastighetsägarföreningar.

Trygghetsvandring genom Vårberg

Trygghetsvandring i Vårberg med Skärholmens fastighetsägarförening. Foto: SKB/Henrik Betnér

2022-07-06