Till nyhetsarkivet

Rundabordssamtal med bostadsministern

Vi har deltagit i jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevis digitala rundabordssamtal med bygg- och fastighetssektorn. Styrelseordförande Charlotte Axelsson presenterade SKB, kooperativ hyresrätt och vikten av att bygga blandat.

Under mötet där ett flertal bostads- och fastighetsaktörer deltog berättade Charlotte Axelsson om föreningen SKB med drygt 91 000 medlemmar och över 8 000 lägenheter i sju kommuner samt vikten av kooperativ hyresrätt, en upplåtelseform som i sig är både socialt och ekonomiskt hållbar.

Att bygga blandat med olika upplåtelseformer, såväl bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter, som byggemenskaper med flera tycker vi är betydelsefullt och avgörande för att skapa mångfald och integration. Charlotte Axelsson berörde därför vikten av att olika upplåtelseformer bidrar till en hållbar samhällsbyggnad.

Medskicket till bostadsministern var att Sverige behöver en hållbar bostadsförsörjning och då behöver våra politiker och tjänstemän också se bortom de vanligaste valen. Olika boendeformer passar olika personer i olika faser i livet. Kommunerna som har planmonopol och bostadsförsörjningsansvar har självklart en viktig roll, men även staten har ett ansvar. Bostadsfrågorna behöver komma högre upp på dagordningen och det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp över bostadsfrågan.

Spade med fyra skaft vid ett nygrävt hål på en byggplats.

Vi tycker att det är viktigt att bygga blandat med olika upplåtelseformer för att skapa mångfald och integration. Foto: Karin Alfredsson

2021-06-01