Till nyhetsarkivet

Rum för alla på kooperativ grund

SKB är en förening som verkar för en god idé om att äga och utveckla något tillsammans. I en intervju för Svensk Kooperation berättar vd Eva Nordström om medlemsengagemang och arbetet för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad.

I över 100 år har vi byggt kooperativa hyresrätter, en i grunden ekonomiskt och socialt hållbar upplåtelseform. Vi tänker långsiktigt, bygger med kvalitet och säljer aldrig någon fastighet, utan vårdar och underhåller dem. Vi kallar det för evighetsförvaltning.

Hur går bostadsbyggande, kooperation och långsiktighet ihop? Läs Svensk Kooperations intervju med SKBs vd Eva Nordström.

SKB arbetar för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad med de kooperativa principerna som grundpelare, menar vd Eva Nordström. Foto: Christoffer Dracke

2020-09-11