Till nyhetsarkivet

Protokoll från 2012 års ordinarie föreningsstämma

Protokoll från 2012 års ordinarie föreningsstämma den 31 maj hittar du under rubriken Föreningsfrågor/Föreningsstämmor. Observera att inloggning krävs.
Kort sammanfattning av föreningsstämman
Torsdagen den 31 maj hölls 2012 års ordinarie föreningsstämma i Polstjärnan på Sveavägen. Det var en ovanligt välbesökt stämma och sammanlagt 86 röstberättigade medlemmar deltog. Även motionärer, icke tjänstgörande suppleanter, ledamöter i styrelse, valberedning och hyresutskott samt intresserade åhörare och SKB-anställda hjälpte till att fylla lokalen.

Stämman inleddes med att SKBs ordförande Göran Långsved hälsade alla välkomna och höll ett anförande om året som gått. Det kan konstateras att det varit ett bra år för SKB! Vi har färdigställt 159 lägenheter, haft gott ekonomiskt resultat och förvärvat mark både i Ursvik i Sundbyberg och i Fruängen. Vi har nyligen påbörjat byggandet av 102 lägenheter i Fruängen, som snart följs av 104 lägenheter i den nya stadsdelen Annedal.

Vidare berättade Göran Långsved att SKB fått ett mycket starkt betyg av kreditvärdringsinstitutet Standard & Poor’s och att vi (återigen) fått pris för vår förvaltning. Slutligen förklarade Göran Långsved stämman öppnad och hoppades på givande och intressanta diskussioner.

Enligt dagordningen togs sedan beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstdispositioner. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvoden beslutades.

Sedan kom vi till den punkt på dagordningen som tar längst tid – punkt 22 med behandling av motioner. I år hade hela 59 motioner inkommit och det är nästan rekord. Bara år 2007 har vi fått lika många motioner att behandla. Det är roligt att vi har så många engagerade medlemmar!

Motionsämnena växlade stort. Från mer detaljerade frågor om till exempel parkeringsmöjligheter och kameraövervakning till mycket omfattande ämnen där motionärerna önskar att SKB ska införa ägarlägenheter. Vissa frågeställningar återkommer år efter år och det är till exempel olika motioner om hyressättning. Liksom tidigare år var det motionerna som handlade om ägarlägenheter som debatterades flitigast.

Efter genomgången av de 59 motionerna avslutades SKBs 96e ordinarie föreningsstämma.