Till nyhetsarkivet

Protokoll från 2009 års föreningsstämma

Protokollet från föreningsstämman den 28 maj 2009 finns under Föreningsfrågor/Föreningsstämmor. Observera att inloggning krävs.