Till nyhetsarkivet

Pressmeddelande: SKB vinner Branschindex Bostäder för fjärde året i rad

SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) har fått pris för Sveriges högsta förvaltningskvalitet 2014. Det är fjärde gången Branschindex Bostäder genomförs och SKB har vunnit klassen för bostadsföretag med fler än 2 000 lägenheter vid alla fyra mätningar. Prisutdelningen genomfördes under Business Arena.
– Det är naturligtvis enormt tillfredsställande att få bekräftelse på att vi gör ett bra jobb så många år i rad, säger SKBs vd Henrik Bromfält. Men det innebär inte att vi slutar vårt kvalitetsarbete och lutar oss tillbaka. Vi ska fortsätta förbättra vår service ytterligare.

Branschindex Bostäder mäter ett företags förvaltningskvalitet, som är en sammanvägning av servicekvalitet och förvaltningspolicy. Servicekvalitet anger ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent & snyggt” samt ”Hjälp när det behövs”. Förvaltningspolicy definieras av hur värden hanterar värmen, underhåll och utrustning, underhåll av trapphuset och miljöpolicy.

På förvaltningsavdelningens gemensamma fikabord står för tillfället bevisen till allmän beskådan. En välputsad kundkistrall, en blombukett och ett diplom!