Till nyhetsarkivet

Pressmeddelande: SKB vinner Branschindex 2012

För andra året i rad fick Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) ta emot förstapris för högsta förvaltningskvalitet i storleksklassen bostadsföretag med 2 000–9 000 lägenheter. Prisutdelningen genomfördes under Business Arena.
– Det är naturligtvis enormt roligt och tillfredsställande att SKBs hyresmedlemmar uppskattar det arbete som vi utför i våra fastigheter, säger SKBs vd Henrik Bromfält. Vi har än en gång fått kvitto på att den service och kvalitet som vi erbjuder våra boende uppskattas.

Branschindex Bostäder mäter ett företags förvaltningskvalitet, som är en sammanvägning av servicekvalitet och förvaltningspolicy. Servicekvalitet anger ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent & snyggt” samt ”Hjälp när det behövs”. Förvaltningspolicy definieras av hur värden hanterar värmen, underhåll och utrustning, underhåll av trapphuset och miljöpolicy.