Till nyhetsarkivet

Pressmeddelande: SKB emitterar femårig obligation om 400 mkr

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har den 15 november 2013 emitterat sitt första obligationslån.
Den icke-säkerställda obligationen uppgår till 400 mkr och löper på fem år med rörlig ränta. 

– Emissionen är ett komplement till SKBs nuvarande finansieringsstruktur och ett led i att diversifiera företagets finansieringskällor, säger vd Henrik Bromfält.

Likviden kommer att användas till att ersätta viss del av befintlig bankfinansiering.