Till nyhetsarkivet

Över hundra kooperativa hyresrätter på Årstafältet

Det första spadtaget för Stockholms nya stadsdel har tagits. Många intresserade samlades för att möta SKB och de andra aktörerna som utvecklar den första etappen med 1 000 bostäder. Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer.
SKB bygger 106 kooperativa hyresrätter på Årstafältet, i ett kvarter med tre hus runt en innergård med gröna ytor. Fastigheten är en miljöbyggnad med låg energianvändning. För att få en tydlig variation av höjd, form, stil och material, används två arkitektkontor för designen, Bergkrantz Arkitekter AB och Utopia Arkitekter AB. Inflyttning planeras till 2021.

Stadens vision för Årstafältet är en plats för möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Här planeras en helt ny stadsdel med blandad bebyggelse, 6 000 bostäder, förskolor, skolor, arbetsplatser och en stor anlagd park. Stadsdelen beräknas ha 13 000 boende när alla delar blivit klara för inflyttning år 2030. Med nya stråk genom bebyggelsen vävs Årsta samman med Östberga och andra intilliggande områden.

2018-05-28