Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 2024

Den ordinarie föreningsstämman hölls 1 juni. Drygt hundra röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB.

Här kan du läsa om våra nyvalda ledamöter i styrelsen.

Här kan du läsa en kort sammanfattning, samt handlingarna till stämman.

2024-06-03