Hitta en motion

I SKBs motionsdatabas hittar du alla motioner, inklusive styrelseutlåtanden och stämmobeslut, från 1984 och framåt. Du kan sortera motionerna efter årtal eller söka efter ett visst ämne. Texterna är oformaterade så kursiveringar, fetstil, bilder med mera kan ha gått förlorade.

Hur skriver jag en motion? Läs mer

Häften i pdf-format med motioner samlade per år från år 2001 och framåt

 

Sortera