Motion – 2019 / 0

År: 2019
Nummer: 0
Motionsställare: Bertil Nyman, köande fullmäktige

Förvaltningsärende 6, Bygg hållbara flerbostadshus i prefab med trästomme

Lindbäcks Bygg i Piteå är ett familjeföretag som drivs av fjärde generationen Lindbäckare. Företaget är idag Sveriges största tillverkare av volymelement av trä.

I samband med fastighetskrisen på 90-talet inleddes ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet att utveckla företagets produktion av flerbostadshus i trä. Idag har företaget drygt 500 anställda, två fabriker och projekt från Kiruna i norr till Malmö i söder. I fabrikerna produceras volymelement med färdiga ytskikt.

Omsättningen är c:a 1,25 Md kronor.

För mer infomation om Lindbäcks Bygg i Piteå är så hänvisar jag till deras hemsida:
www.lindbacks.se

Jag yrkar

att     SKB skall utreda förutsättningarna för att bygga hållbara volymelement i trä enligt ovan.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Samtliga nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inom SKB inleds med en omfattande analys av vilka faktorer som resulterar i den mest lämpliga utformningen av projektet och hur detta ska genomföras. Analysarbetet baseras bland annat på SKBs kvalitets- och miljöpolicy, där ett av kriterierna är att bygga klimatsmart med god kvalitet till rätt pris. SKB bygger rum för gott – och alla.

Trä som material har på senare år kommit att bli allt vanligare vid byggande av flerfamiljshus. SKB följer med stort intresse denna utveckling. Den byggnadsteknik som används är dock relativt ny och under fortlöpande utveckling. Som evighetsförvaltare måste SKB bygga bra hus med både god boendemiljö och en långsiktig god förvaltningsekonomi. Vi avvaktar därför en objektiv utvärdering av den byggnation, både på plats och prefabricerad, som nu pågår.

På rådande byggmarknad finns flertalet professionella aktörer som bygger prefab. SKB har självklart kontakter med dessa aktörer och följer utvecklingen på nära håll.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.