Motion – 2017 / 5

År: 2017
Nummer: 5
Motionsställare: Göran Lindh, fullmäktigesuppleant Maltet

Om motioner som vill ändra SKBs ändamålsparagraf

Föreslår:

  1. Att sammanslå behandling av alla motioner som vill ändra stadgarna ”§2 Ändamål”, till ett beslut.
  2. Om 1 antas: Att denna hantering tydliggörs i stadgarna vid kommande stadgerevidering.

Utförande förslag:

Fullmäktige först fattar beslut om att behandla ändringar av §2 Ändamål:

#   vid Ja behandlas de motionerna en och en som vill ändra ”§2 Ändamål”.

# vid Nej avslås alla motionerna som kräver en ändring av ”§2 Ändamål” och behandlas inte vidare.

Bakgrund:

Bland annat, för många motioner som vill ändra föreningen från kooperativ hyresrätt till en bostadsrätt.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären vill införa en summarisk behandling av motioner som handlar om ändring av ändamålsparagrafen i SKB:s stadgar och även stadgereglera denna behandling. Som framgår av den rättsutredning som redovisas i styrelsens utlåtande över motion 1 är stämman skyldig att ta upp ett ärende, det vill säga en föreningsfråga, om ärendet anmälts i tid och behandla det vid stämman. Det finns alltså inte lagliga förutsättningar för den föreslagna hanteringen av föreningsfrågor och följaktligen heller inte för att reglera en sådan hantering i stadgarna.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att        avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att             avslå motionen.