Motion – 2016 / 17

År: 2016
Nummer: 17
Motionsställare: Ove Seltmann, hyresmedlem Dyvinge

Förbereda SKB BYGGFIRMA AB

Föreslår att stämman beslutar

Att förbereda en helägd SKB BYGGFIRMA AB med ett maximalt tillskott från SKB om 20 miljoner kronor per år.

Att SKB BYGGFIRMA ska bygga billigt och har inga begränsningar vart nybyggnationen ska ske i Sverige.

Att nybyggnationen sker på de platser i Sverige som av SKB medlemmar röstats fram, varje års kötid ger en röst.

Det blir då en demokratisk process om vart SKB BYGGFIRMA AB ska etablera sig. Beslutsprocessen sker via SKB BYGGFIRMA AB i domänen skb.org .  Styrelsen i SKB tillsätter en styrelse i SKB byggfirma AB, styrelsen ska bestå av medlemmar som har minst tio års medlemskap.

Att inte spendera pengar för konst och arkitektur i SKB Byggfirma AB.

Att Mikael Möllers hitintills lagda motioner ska i första hand gälla i regelverket för SKB BYGGFIRMA AB

Motiv: Med denna motion kan ingen säga att inte skb bygger. Vi bygger och förvaltar nya bostäder med helägt aktiebolag.

Ett aktiebolag med ytterligare en finasieringskälla (Möllers förslag) är en riskspridning och flexibelt inslag inom SKB organisationen.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen har för närvarande inga tankar på att starta ett eget byggbolag. På rådande byggmarknad finns flertalet professionella aktörer i olika storlekar som har lång erfarenhet av bostadsproduktion. SKB har som återkommande beställare möjlighet att bjuda in och välja bland alla dessa kvalificerade företag. Styrelsen ser inte att ett eget  byggbolag skulle göra det lättare för SKB att komma över byggbar mark.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.