Motion – 2016 / 15

År: 2016
Nummer: 15
Motionsställare: Marianne Hermansson kömedlem

Bygg mer i Norrort!

SKB har flest bostäder i centrala Stockholm, Västerort och Söderort. Det är därför angeläget med fler bostäder även i Norrort, främst Sollentuna som är en expansiv kommun.

Jag yrkar

att                 föreningsstämman beslutar att

SKB strävar efter att utöka antalet bostäder i Norrort.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB försöker ständigt hitta möjligheter att bygga nya bostäder för sina medlemmar. Ett strukturerat arbete med att erhålla markanvisningar pågår i Stockholm och flertalet av kommunerna runt omkring, inte minst i kommuner norr om Stockholm. SKB har på senare tid byggt nyproduktion i Täby, Solna och Sundbybergs kommun som alla ligger norr om Stockholm. Även Lidingö kan nämnas där SKB har förvärvat mark genom att vinna en markanvisningstävling. Förvärv av mark/fastigheter har också gjorts genom köp av kvarteren Båggången i Hässelby , kv. Arrendatorn och Kronogården i Ursvik samt senast kvarteret Gräsklipparen i Hässelby.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.