Motion – 2015 / 72

År: 2015
Nummer: 72
Motionsställare: Thommy Hultberg, kömedlem

Angående nybyggnation

Det finns stort behov av smålägenheter på endast 20-25 m2 för fattiga pensionärer och unga. Varför kan ej SKB, som HSB, köpa befintliga fastigheter för ev. ombyggnad i attraktiva lägen? HSB bygger nu om f.d. hotell Oden vid Odenplan till 80-talet minilägenheter för medlemmarna och kötiden beräknas till runt 20 år.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB strävar ständigt efter att hitta möjligheter att bygga nya bostäder för sina medlemmar. Arbeten pågår i Stockholm och flertalet av kommunerna runt omkring för att erhålla markanvisningar. Att förvärva fastigheter genom köp är inget främmande och har tidigare genomförts i Kvarteren Båggången i Hässelby, Tältlägret i Fruängen, Arrendatorn och Kronogården i Ursvik och senast kvarteret Gräsklipparen i Hässelby. Mer centrala lägen är inget som hindrar om det efter noggrann analys kan förväntas resultera i lägenheter med god standard och till ett rimligt pris.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.