Motion – 2015 / 70

År: 2015
Nummer: 70
Motionsställare: Gemensamt elbolag för alla SKB-lägenheter

Anna Rehn, hyresmedlem Träslottet

–          Att kunna få ett SKB-elkonto via datorn som visar hur mycket el varje SKB-familj har förbrukat.

–          Att kunna få en datakod för att kunna få ett SKB-elkonto, så att man kan se hur mycket el-förbrukningen är i kronor.

–          Då skulle man kunna pressa ned el-räkningarna med ett gemensamt el-bolag och varje SKB-familj skulle få rättvisa elräkningar.

 

Jag yrkar ett gemensamt el-bolag för alla SKB-lägenheter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Med det system som idag erbjuds kan SKBs hyresmedlemmar fritt välja bland marknadens elhandelsbolag. Därmed kan de boende själva påverka både sina kostnader och den miljöpåverkan energianvändningen har. Via respektive bolags hemsidor finns möjlighet att följa sin egen användning och jämföra mot tidigare användning. SKBs styrelse förordar att medlemmarna själva skall ha den valfriheten och ser inte att ett gemensamt el-bolag skulle ge lägre kostnader. Nämnas bör också att alla medlemmar har möjlighet till rabatt via det elhandelsbolag som SKB har avtal med.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.