Motion – 2015 / 32

År: 2015
Nummer: 32
Motionsställare: Pia Grademo, hyresmedlem Gröndal

Det interna bytessystemet i SKB måste uppdateras för att fler byten ska bli möjliga

Som det är nu finns ingen anledning för en person att byta ner sig till en mindre lägenhet eftersom det betyder att man i de flesta fall måste lägga mer till insatsen. Ofta är det äldre personer som kanske blivit änka/änkling som sitter i en trea eller fyra och egentligen inte behöver mer än en etta-tvåa.  Vi har erfarenhet av att det är ekonomiskt ofördelaktigt för en person som haft en lägenhet länge att byta till en mindre eftersom insatserna generellt har höjts. Så resultatet blir att den personen som haft ett kontrakt länge och vill få lägre hyra, måste lägga till pengar istället. Då försvinner poängen för den personen att byta eftersom det kan ta lång tid innan denne står på plus minus noll, dvs den tjänar knappast på att göra ett byte med allt vad det innebär rent praktiskt, känslomässigt samt tillskjutande kostnader som alltid tillkommer vid flytt ( städning, hyrbil, nya inventarier o dyl).

Behovet är stort, speciellt i Gröndal, med många barnfamiljer som behöver större (titta i den interna byteskön där de flesta vill ha större). Vi har vid flertal gånger haft kontakt med äldre/pensionärer som blivit ensamma och som vill ha en lägre hyra och därför byta till en mindre lägenhet. Men som vid informationen om att behöva betala en ansenlig summa för att få flytta till något mindre, drar sig ur affären, vilket är förståeligt. De vill ofta bo kvar i samma område och barnfamiljerna likaså med tanke på skolor osv, men här fastnar man i en fälla.

 

Jag yrkar

att föreningsstämman beslutar att de som vill flytta till ett mindre boende inom samma område inte ska behöva betala ytterligare insats (utöver den de redan lagt in). För de som byter upp till en större lägenhet gäller vanliga regler.

 

Resultat: SKB kommer inte att förlora ekonomiskt eftersom de som byter upp sig kommer att lägga till för den högre insatsen. Tvärtom kommer detta att gagna både SKB samt de boende, eftersom fler har möjlighet att byta lägenheter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

När det gäller motionärens fråga om betalning av insats gäller reglerna i föreningens stadgar att när lägenhet erhålls ska full upplåtelseinsats erläggas. Frågan har behandlats på tidigare stämmor, senast i motion 7 år 2014. Om det föreligger särskilda skäl, kan styrelsen efter särskild prövning, medge undantag från eller anstånd med komplettering av upplåtelseinsats vid flyttning inom föreningens bostadsbestånd. Att generellt medge undantag, är inte möjligt enligt föreningens stadgar. Ett sådant undantag skulle strida mot kravet på likabehandling av föreningens medlemmar.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.