Motion – 2015 / 30

År: 2015
Nummer: 30
Motionsställare: Gunnar Arrhed, hyresmedlem Agendan

Ändrade turordningsregler

När jag första gången blev medlem i SKB skulle man välja vilken storlek på lägenhet man ville köa till. Det fanns fyra alternativ. Eftersom jag vid denna tidpunkt var ensamstående valde jag lägenheter upp t.o.m. tvåor. När jag sedan efter några år träffade min nuvarande fru, valde jag av förklarliga skäl att ställa mig i kö för treor eller större.

Varför SKB hade detta lite krångliga system vet jag inte, och nu har ju SKB valt att endast ha en kö för sina medlemmar, oavsett vilken storlek på lägenhet man är intresserad av. Konsekvensen för t.ex. mig blev dock dessvärre att jag inte har någon som helst chans att få en trea i det område där vi vill bo, trots mitt långa medlemskap i SKB (blev medlem i början av 1978).

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar att för medlemmar i min situation med flera olika kötider ska nya regler gälla. När man anmäler intresse till en lägenhet skall endast den första, ursprungliga kötiden gälla och inte någon senare. Alltså endast en kötid per medlem, och det ska vara från det datum när man först blev medlem i SKB.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Medlemmarnas ekonomiska åtaganden gentemot SKB har över tid varierat; från kreditbelopp, lån från medlemmen, till numera regelrätta insatser i föreningen. Storleken av medlemmens ekonomiska åtagande var ursprungligen beroende av vilken typ av lägenhet som efterfrågades. Olika köer skapades beroende på lägenhetsstorlek.

 

Systemet med olika köer beroende på lägenhetsstorlek ersattes i början av 80-talet med en kö oavsett lägenhetsstorlek.

 

I dagsläget är det totalt 1 535 medlemmar som har differentierade turordningar.

 

Att retroaktivt förändra turordningen för dessa medlemmar är inte möjligt med hänsyn till det föreningsrättsliga kravet på likabehandling av föreningens medlemmar.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.