Motion – 2015 / 22

År: 2015
Nummer: 22
Motionsställare: Maria Piehl, fullmäktigsuppleant köande

SKB-Org-app till både Iphone och Android

Jag önskar en app som fungerar med samtliga drivsystem på mobil och surfplatta. Det är specifikt att kunna bevaka lediga bostäder och följa sådana ärenden.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Under 2014 och 2015 omarbetas www.skb.org med planerad lansering årsskiftet 2015/2016. SKBs nya hemsida kommer att ha så kallad responsiv webbdesign. Det innebär att hemsidans layout och funktioner anpassar sig till den skärmstorlek och -upplösning som besökaren har och fungerar därmed oavsett om personen kommer in via mobil, surfplatta eller dator. Att komplettera den nya hemsidan med en app för att söka lediga bostäder är därmed inte aktuellt utan samma möjligheter fås i och med den responsiva webbdesignen.

 

I omarbetningen av den nya webben ingår även en bevakningstjänst av lediga bostäder.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.