Motion – 2015 / 11

År: 2015
Nummer: 11
Motionsställare: Mikael Möller, hyresmedlem Kampementsbacken

Pension

En kooperation ser till medlemmens hela ekonomi – men koncentrerar sig på en del. I medlemmens ekonomi ingår inkomster som pension. Svenskarnas pensionsfonder har bestulits av staten och pengarna skall betalas tillbaka till svenskarna.

Hemställer

att SKB’s fullmäktige uttalar som sin egen åsikt att pensionsfonderna återställs till sitt fulla värde enlig angivet kalkylark: http://skb.syntes.be/AP-fondenTotal561-2013.xls

Siffrorna uppdateras till 2014 när siffrorna har publicerats

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB är en politiskt obunden förening, vars huvudsakliga syfte är att bygga och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter samt att upplåta lägenheterna med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar. Att, som motionären föreslår, ta ställning i andra frågor än de som berör bostads- och/eller fastighetsområdet kan inte anses vara i linje med SKBs ändamålsparagraf.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.