Motion – 2015 / 10

År: 2015
Nummer: 10
Motionsställare: Ove Seltmann, hyresmedlem Dyvinge

Presentations motion av styrelse kandidat Ove Seltmann 2015

Stämman föreslås att:

 

rösta in Ove Seltmann i SKB styrelse som särskilt ska

ta reda på och belysa samband som berör boende SKB medlemmar och verka för att sänka hyror i SKB när detta är möjligt.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Val av förtroendeledamöter i SKBs styrelse sker på föreningsstämman och föregås av en nomineringsprocess där alla medlemmar har möjlighet att föreslå kandidater. Att motionera i frågan är således fel forum.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.