Motion – 2015 / 9

År: 2015
Nummer: 9
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, fullmäktig köande och ledamot i valberedningen samt Åsa Janlöv, fullmäktig köande och suppleant i valberedningen

Om sammansättning av valberedning

Som det är idag delas valberedningen i ordinarie och suppleanter. Skillnaden är att den ena hälften har rösträtt. Den andra hälften bara när någon av de ordinarie är borta. Dessutom är det otydligt i vilken ordning suppleanterna går in och får rösträtt, om en omröstning krävs.

Denna uppdelning är onödig då suppleanterna är lika insatta som ordinarie och deltar fullt ut i arbetet, förutom vid röstning, om det nu inträffar.

Därför föreslår motionärerna

Att stadgarna skrivs om 
så att valberedningen består av ledamöter

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Sammansättningen i SKBs samtliga förtroendeorgan såsom styrelse, hyresutskott, revisorer, valberedning och fullmäktige har en uppdelning i ordinarie ledamöter respektive suppleanter. Suppleantens roll är att vid frånvaro ersätta en ordinarie ledamot. Enligt svensk föreningspraxis brukar valberedningar, på samma sätt som i SKB, vara uppdelade i ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen anser inte i dagsläget att det finns anledning att ändra sammansättningen i valberedningen.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.